Prosjektblogg for:

Ny portal for Den kulturelle skolesekken

 
 
 

 

Det primære formålet med prosjektet er å effektivisere dagens administrative håndtering av Den kulturelle skolesekken og å øke kvaliteten gjennom en helhetlig digitaliseringsprosess