For å kunne lage en ny løsning må Kulturtanken i samarbeid med sine samarbeidspartnere kartlegge alt arbeidet som er gjort i Den kulturelle skolesekken. Vi har av den grunn løftet en del aktuelle problemstillinger som belyser de viktigste punktene i et nytt system.