Konkurransen er kunngjort!

Nå er konkurransen for portal og fagsystemet for Den kulturelle skolesekken kunngjort på Doffin.

I denne saken finner dere Kvalifikasjonsgrunnlaget for å delta i konkurransen, SSA-T Bilag 1 som beskriver behovene og kravspesifikasjonen som ønskes, samt hele konkurransegrunnlaget for de som er spesielt interesserte.