Norge.no

Norge.no

Norge.no

Noreg.no er no ein vegvisar til digitale tenester (sjølvbeteningsløysingar) frå statlege verksemder, fylkeskommunar og kommunar. Noreg.no gjev deg også informasjon om korleis du kan kommunisere på nett med det offentlege og velje digital postkasse.

Hva bør undersøkes nærmere:
- Fin inngang med snarveier øverst
- Mest brukte tjenester, rask inngang til det brukerne er mest opptatt av

Turnéleggerverktøy

Turnéleggerverktøy

GOV.UK

GOV.UK