kulturradet.no

kulturradet.no

www.kulturradet.no

Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond og er rådgiver for det offentlige i kulturspørsmål.
 

Hva bør undersøkes nærmere?

- Søknadsprosess
- Oppkobling opp mot Altinn
- Rapportering
 

 

Universell utforming

Universell utforming

Åpen og samordnet tilgang tilkulturarven

Åpen og samordnet tilgang tilkulturarven