Erfaringsrapport fra digitaliseringsrådet (første halvår 2016)

Erfaringsrapport fra digitaliseringsrådet (første halvår 2016)

Digitaliseringsrådet skal hjelpe virksomhetens ledere å lykkes med digitaliseringsprosjektene sine. I tillegg til dette skal vi også bidra til læring på tvers av offentlig sektor. Erfaringsrapporten, som beskriver hvilke virksomheter vi har møtt og hva vi har sett, skal bidra til dette. Vi håper at dere kan gjøre bruk av erfaringene inn i deres digitaliseringsprosjekter.

viz.udir.no

viz.udir.no

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet