viz.udir.no

viz.udir.no

Tjenesten viser informasjon om

  • Tilskudd til friskoler i Norge og utlandet godkjent etter friskoleloven.
  • Tilskudd til friskoler godkjent etter voksenopplæringsloven (VO-lov) kapittel 4 skoler.
  • Tilskudd til folkehøgskoler (FHS) godkjent etter folkehøgskoleloven.
  • Øremerkede tilskudd til kommuner og fylkeskommuner.
  • Prosjektmidler - Kompetanse for kvalitet (fra høsten 2015).

Data

Tilgjengelige data er tilskuddsbeløp, skoler og elever fordelt på type, skoletype, kommune, fylkeskommune, fylke, Norge og utlandet. Prosjektmidler til «Kompetanse for kvalitet» fordelt på skoleeier.

Tilskudd- og prosjektmidler

Beløp er for kalenderåret.

Elevtall

Elevtall for friskolene er per 1. oktober. Elevtall for folkehøgskolene er antall elever høsten i gjeldende år.

Tilsyn

Tilsyn viser pågående og gjennomførte tilsyn for friskolene og folkehøgskolene.

Møte med Dokuskolen.no

Møte med Dokuskolen.no

Erfaringsrapport fra digitaliseringsrådet (første halvår 2016)

Erfaringsrapport fra digitaliseringsrådet (første halvår 2016)