Møte med Dokuskolen.no

Møte med Dokuskolen.no

Referat fra møte med Kristian Mosvold
10.8. kl. 09:00 Rødboksen
Kristian Mosvold, Anders Tollefsen, Kristian Andaur og Karlina F. Nordgreen

www.dokuskolen.no
«Filmarket gjort virtuelt!»

EN LÆRINGSPLATTFORM MED FILM SOM VERKTØY

Prototyp med støtte fra DKS (via NFI) og gründerstønad fra Innovasjon Norge, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune.

Filmprodusent Kristian Mosvold, dokumentarfilmskaper presenterte modellen.

De har et godt nettverk som er avgjørende for å få gjennom dette. 2013 søkte Fritt Ord for støtte til noe for film og utdanning. Skolesekken er genial for å presentere film for elever, og er noe som holder filmskapere i gang. Viktig med nasjonal paraply, men med regionale lokaler – at det er viktig at det finns i grunnskole og videregående. Det er ellers vanskelig å få tak i midler.

Refererte til opplevelser med formidlingen rundt filmvisningen, det skorter på forarbeid (av forskjellige grunner). Dokuskolen er et system hvor man enkelt sender nettside med informasjon til forarbeid. Info om filmen og QUIZ før man ser filmen. Lagt opp til elevrespons rundt filmen.

Dialog med Kunnskapsløftet og pensum i skolen.

Nordisk panorama (Malmø) som alle xxx deltar i.

Se om dokuskolen fra neste år kan hente inn filmer fra hele Skandinavia som kan vises for skolesekken. Ønskelig å få det på plass i Norge, sånn at Sverige og Danmark kan henge seg på. Vest-norsk filmsenter, en kontakt som kan jobbe inn mot Sverige.

Mulig å ha en fast pakke i nettsiden, samt mulighet for regionale innslag, av DKS lokalt, som totalt kan bli en database for DKS.

Kristian Andaur presenterte Kulturtankens planer (konseptfasen) for felles portal.

Dokuskolens modell likner noe på Scenekunstbrukets modell, der et «stempel» fra Dokuskolen kunne gjort det fristende å bestille de dokumentarene.

Lærerkrefter ligger hos Kulturtanken? Det ville ellers vært en økonomisk belastning. Kulturtanken ønsker å sette skole og kunst i kontakt på en annen måte enn før. Informerte om at det nå ansettes en fagansvarlig på film, og at vi skal holde kontakten videre, både via avdeling for Forskning og utvikling, og gjennom prosjektarbeidet med portalen.

Anbefaling fra prosjektgruppa at dokuskolen utvides til å gjelde all spillefilm, animasjon osv. på et senere tidspunkt. 

 

Kartlegging av nåsituasjonene i fylkene og direktekommunene

Kartlegging av nåsituasjonene i fylkene og direktekommunene

viz.udir.no

viz.udir.no