Kartlegging av nåsituasjonene i fylkene og direktekommunene

Kartlegging av nåsituasjonene i fylkene og direktekommunene

Behovet for å vite mer om de ulike digitale flatene som finnes i DKS var et behov som tidlig ble identifisert i prosjektet. Vi gjorde derfor en enkel kartlegging av dagens situasjon.

Metoden for undersøkelsen var en spørreundersøkelse på e-post. 

Her kommer en kort oppsummering av funnene som ble gjort:

Planleggingsverktøy:

  • 90 prosent bruker Ksys
  • Mye bruk av Excel/word/google til med unntak av Hedmark og Oslo
  • Enkelte melder tilbake at Rikskonsertenes mal til planlegging ikke fungerer for dem
  • Ønske om felles matrise for programplanlegging for å se hva som er booket og ikke tilgjengelig til enhver tid
  • Ulike løsninger til programforslag

Evaluering:

  • Flere ulike løsninger: Google, mail, telefon, word, Ksys, Excel, egne nettsider, Questback, Schoollink, Surveymonkey og andre eksterne samarbeidspartner
  • Utfordringer i Ksys: Tilbakemeldingsfunksjonen i Ksys benyttes ikke da skolene må logge seg på med brukernavn/passord. I tillegg kan skolene kun gi 1 tilbakemelding pr. produksjon.

Avtaler:

Ksys
- Kommuner i Ksys: 
- Ksys i fylkene:  

Andre avtaler
- Schoolink (Oslo)
- Surveymonkey
- Questback
- Partitur (Finnmark)

Møte med Museumslosen

Møte med Museumslosen

Møte med Dokuskolen.no

Møte med Dokuskolen.no