Møte med Museumslosen

Møte med Museumslosen

Referat fra møte med Museumslosen 8.9.2017

Tilstede: Gitte Bastiansen fra Museum Vest, Jon Egil Brekke, Anders Tollefsen og Karlina Fierro Nordgreen.

Karlina presenterte deltakerne fra Kulturtanken og fortalte helt kort om Kulturtankens prosjekt.

Ideen til Museumslosen oppsto hos Museum Vest (stiftelse), men nå er det snakk om at flere museer blir med på dette prosjektet.

Gitte Bastiansen, museumspedagog, presenterte Museumslosen. Bestillingen var å få opp antall besøk fra skolene. Det begynte med en oppgradering av egen nettside, og undervisningstilbudene der. De opplevde at det var få treff på egen side. Bergen kommune (DKS Bergen) har en side der alle museer kan legge inn informasjon om sine opplegg, men opplevde at Museum Vest sitt tilbud forsvant i mylderet. For å få opp skolebesøkene, sendte de e-post til alle skolene i Bergen, og fikk gode svar. Lærerne som svarte var opptatt av sine planverk, og museet ba om å få tilsendt halvårsplanene sine. Målet er å gjøre planleggingsverktøyet for lærerne enklere, og lett vise dem hva de kan besøke av museum i området.

Museum Vest tok kontakt med leverandør for å utvikle et brukervennlig planleggingsverktøy Museumslosen. Mulig å søke på område, trinn, ønsket tema, for- og etterarbeid, digitalt museum, Kahoot osv. Målet er å bidra med supplement til undervisningen. Læringsressurser, digitalt museumsbesøk og faktiske museumsbesøk med læringsopplegg.

Prosessen: referansegruppe bestående av alle museene i Hordaland (bortsett fra Kode) har hatt ett møte, skal ha et møte før. De har søkt om tilskuddsmidler fra fylke, start og kommune (museumsløft, KUPP-midler). Om man får penger, ønsker de å starte utvikling til våren.

Hvert medlemsmuseum får innlogging og ansvar for eget innhold. Det vil sannsynligvis være en ansatt som har overordnet redaktøransvar, for eksempel for eksterne lenker og rettighetsprinsipper.

Eierskapsstruktur og faglig samarbeid mellom museene.

Det er program for grunnskole og barnehage, dette er del av det pedagogiske opplegget museene har, men det er tenkt egen lenke til DKS-opplegget.

Museumslosen befinner seg sannsynligvis i skjæringspunktet mellom det som presenteres, og er aktuelt for DKS og læreplanverk.

Om man skulle ha en «synking» mellom kalenderen som er planlagt i Museumslosen, og den som skal finnes i portalen til Kulturtanken, må den ta høyde for timer per dag, ikke bare hele dager.

Ønskelig med filtrering fra fag, geografi og trinn i DKS-portalen. Hvordan skal læreren få filtrert varsling når det blir lagt ut nye opplegg for sine trinn? Varsling må ta hensyn til planleggingshorisonten til lærerne.

Transport er et problem for besøk til institusjoner. Bergen har kulturbilletten, der man reiser gratis med kollektiv. Kan man tenke at DKS kan sette av midler til transport på tvers av kommunegrenser, slik at tilbudet er gratis, men at man får dekket transporten. Ønskelig for Museum Vest å bruke prosjektet politisk for å kanskje åpne opp for fylkeskommunale gratisbilletter for å få elever dit museene er.

Lenke til klikk-demoen/skissen - der ikke alle funksjoner er operative, men likevel gir et inntrykk av løsningen de ser for seg:

https://projects.invisionapp.com/share/64AV8PBME#/screens

 

Presentasjon av prosjektet

Presentasjon av prosjektet

Kartlegging av nåsituasjonene i fylkene og direktekommunene

Kartlegging av nåsituasjonene i fylkene og direktekommunene