Oversikt over milepæler

Status DKS-portal

Referat fra arbeidsgruppene 7.12 og 8.12 2017