Referater fra møter høsten 2017

Her fra møte med Buskerud.

Her fra møte med Buskerud.

Høsten 2017 inviterte vi alle fylker, kommuner og andre involverte i ordningen til møte og innspill til en ny portal for Den kulturelle skolesekken. Interessen for prosjektet var overveldende og vi har de siste månedene gjennomført med de de aller fleste.

Møtene gav oss i Kulturtanken bedre innsikt i lokale og regionale forhold og ikke minst ble grunnlaget for videre drift og kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet styrket.

I linken under finner du alle referatene som til nå er godkjent!
 

 

 

Referat fra arbeidsgruppene 7.12 og 8.12 2017

Presentasjon av prosjektet

Presentasjon av prosjektet