Portalpenger for Den kulturelle skolesekken

 

Ny portal for Den kulturelle skolesekken har fått 9,6 millioner i statlig støtte.

Kulturtanken har fått medfinansiering fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til arbeidet med en ny, digital portal for hele ordningen Den kulturelle skolesekken. Pengene sikrer en solid digital fellesløsning for Den kulturelle skolesekken (DKS).

– Dette er svært gledelig, sier direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik.  – Digitaliseringsprosjektet ny portal for Den kulturelle skolesekken er en profesjonell løsning på behov og ønsker utøvere, produsenter, tilretteleggere og andre aktører i Den kulturelle skolesekken landet rundt har hatt i mange år, forteller hun. – Medfinansieringen gjør at vi kan gjennomføre de ambisiøse planene, til beste for ordninga med kunst og kultur til barn og unge i skolen og for alle som jobber med den, i hele landet.  

Her finner dere mer informasjon om medfinansieringen og hvilke andre prosjekter som har fått støtte i 2018

Les hele pressemeldingen fra Kulturtanken her

 
liten_Cezinando_2017_LarsOpstad_025.jpg

Innspill til kravspesifikasjon

Status DKS-portal