Innspill til kravspesifikasjon

Onsdag 14.03 gjennomførte Kulturtanken et arbeidsmøte om kravspesifikasjonen for en ny portal for Den kulturelle skolesekken. Det kom over 30 deltagere fra fylker og kommuner, kunstnernes interesseorganisasjoner og institusjonene. Dette var et viktig og nyttig møte for arbeidet videre med portalen. Vi vil benytte anledningen til å takke alle som deltok på møtet, og tar med oss innspillene i det videre arbeidet med å ferdigstille kravspesifikasjonen.

Det er fortsatt mulig å komme med innspill til kravspesifikasjonen så ønsker du å se gjennom foreløpig versjon er det bare å sende en e-post til: at@kulturtanken.no så sender vi deg dokumentet. 

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Portalpenger for Den kulturelle skolesekken