Status DKS-portal

 

Det jobbes på spreng med å få på plass en grundig kravspesifikasjon som beskriver arbeidsprosessen og dekker alle behov. Planlagt lansering av ny portal for DKS er september 2019.

Bakgrunnen for arbeidet med ny portal er behovet for en mer helhetlig arbeidsprosess i alle ledd i DKS, fra innhenting av programforslag, til utvelgelse av DKS-programmer, kommunikasjon med utøvere og skoler, og rapportering. 

Viktig innspillsmøte
Samtlige fylkeskommuner, direktekommuner, KS og nasjonale aktører innenfor DKS og kunstnernettverkene er invitert til et åpent møte hos Kulturtanken 14. mars. På møtet vil kravspesifikasjonen bli presentert, og ønsket er innspill og behov fra brukerne.

- Det skal være deres verktøy i arbeidet, og derfor er vi avhengige av et så grundig invovering i arbeidet med kravspesifikasjonen som mulig.

- Tidslinjen vi har satt opp er ambisiøs, og et mer nøyaktig tidsforløp vil være lettere å beregne straks en leverandør er på plass.

- Det er en tidkrevende og omfattende konkurranseprosess vi er i gang med, og det er mange lovpålagte trinn vi må gjennom. Etter sommeren er vi klare til å evaluere tilbudene og da skal det gjennomføres forhandlinger hvor mulige leverandører får mulighet til å oppdatere tilbudene sine. Selv om dette løpet er omfattende er det svært viktig å gjøre denne anskaffelsen grundig. Vi skal bygge et arbeidsverktøy som understøtter virksomhet og brukerbehov for hele DKS. Valg av rett leverandør til implementering eller utvikling av løsning er avgjørende for et godt resultat.

 

 

Portalpenger for Den kulturelle skolesekken

Oversikt over milepæler