Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Regjeringen har etablert et digitaliseringsråd som skal hjelpe statlige virksomheter i å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Rådet skal også bidra til at statlige etater skal lære av hverandres suksesser og feil.

Rådet tilbyr en vurdering av digitaliseringsprosjekter i alle prosjektets faser. Ordningen er anbefalt, men frivillig.

22. mars presenterte Kulturtanken sitt prosjekt for Digitaliseringsrådet, og anbefalingene fra rådet kan dere lese her: Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Konkurransen er kunngjort!

Konkurransen er kunngjort!

Innspill til kravspesifikasjon