Konkurransen er kunngjort!

Konkurransen er kunngjort!

Nå er konkurransen for portal og fagsystemet for Den kulturelle skolesekken kunngjort på Doffin. I denne saken finner dere Kvalifikasjonsgrunnlaget for å delta i konkurransen,  SSA-T Bilag 1 som beskriver behovene og kravspesifikasjonen som ønskes, samt hele konkurransegrunnlaget for de som er spesielt interesserte.

Vi gjennomfører anbudet med forhandlinger. Potensielle leverandører har nå frist til 22. mai med å søke om deltagelse til konkurransen. Dette er kun en vurdering av om potensielle leverandører oppfyller kvalifikasjonsgrunnlaget. Deretter skal de komplette tilbudene fra mulige leverandører leveres til oss innen 29. juni. Etter sommerferien skal det gjennomføres forhandlinger med de som har levert tilbud og frist for de endelig tilbudene blir etter planen 11. oktober. Vi regner med å kunne gjøre kontraktstildelingen 22. oktober.

Vi utvider prosjektstyret!

Vi utvider prosjektstyret!

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet