Overgang fra gammelt til nytt system

 

I denne posten finner du en fremstilling og forklaring på parallelløpet mellom nye og gamle systemer og hvilke deler av den nye DKS-portalen som kan brukes allerede fra oppstarten i september 2019.

Alt fra mottak og behandling av forslag til evaluering og rapportering for skoleåret 20/21 vil skje i det nye systemet. DKS-portalen åpner for innsendelse av forslag 1. september 2019 slik at disse kan legges inn i god tid før forslagsfristen 1.oktober. Fra denne datoen vil det også være mulig å planlegge i systemet.  Resterende funksjonalitet rulles ut fortløpende utover høsten. Distribusjon av produksjoner skoleåret 19/20 vil skje i det gamle systemet.

  • Oktober 2018 – Juni 2019: Skoleåret 2019/2020 planlegges i gamle systemer

  • August 2019 – Juni 2020: Skoleåret 2019/2020 distribueres i gamle systemer

  • September 2019 – juni 2020: Skoleåret 2020/2021 planlegges i nytt system

  • August 2020 – juni 2021: Skoleåret 2020/2021 distribueres i nytt system

I perioden august 2019 – juni 2020 vil distribusjonen av skoleåret 19/20 foregå i de gamle systemene, samtidig som planlegging av skoleåret 20/21 vil skje i det nye systemet.

All distribusjon vil skje i det nye systemet fra og med august 2020.

Prosjektet jobber med kommunikasjonspakker som vi håper å kunne legge ut på nettsidene våre i løpet av mars. Her vil det være mulig for fylker, kommuner, skoler, utøvere og andre og finne informasjon og som kan brukes i videre informasjonsarbeid.

 
Skisser og funksjoner i ny løsning

Skisser og funksjoner i ny løsning

Arbeidsmøte 20. november

Arbeidsmøte 20. november