Plan for utrulling

 

Viktige datoer:

 • Opplæring (27.09 – 29.09)

 • Lansering av www.denkulturelleskolesekken.no (01.09)

 • Lansering av utøverportal og forslagsskjema (01.09)

 • Brukerstøtte/support (01.09)

 • Lasering av administrasjonsløsningen (01.09)

 • Arkivering /integrasjon med KS-fiks (01.10)

Utrulling gjennom høsten:

August / September:

 • Forslag

 • Aktivitet og turnéverktøy

 • Publisering

 • Min side utøver

September:

 • Hendelsesstyrte meldinger 

 • Budsjettering og planleggingsverktøy 

 • Arkivering

Oktober:

 • Min side skole

 • Import av skoledata

November

 • Dokumentgenerator 

 • Administrasjonsportalen: Brukervennlighet

 • Utvidelser og uavklarte funksjoner

 • Konvertering - Grunndata og historiske data

 
Arbeidsflater.PNG
 

Arbeidsmøte 9. mai