Under finner du en en del nettsider med løsninger som kan være relevante for en ny nettside for Den kulturelle skolesekken. 


Send inn tips!

Vi vil fortløpende legge ut flere nettsider som kan danne inspirasjon. Send link og en kort vurdering av aktuell side til dn@kulturtanken.no. Hva er nyttig, hva bør en se nærmere og hvordan kan dette ha en positiv effekt på DKS.