Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon er oversendt til prosjektstyret for gjennomlesning. Det gjenstår fortsatt arbeid med konkurransegrunnlaget, men alt ligger til grunn for at konkurransen kan annonseres i midten av april.

I tillegg til  konkurransegrunnlaget starter også prosjektet nå arbeidet med en detaljert gevinstrealiseringsplan.

Prosjektet jobber nå med brukerhistorier, bilagene til konkurransegrunnlaget, kartlegging av mulige integrasjoner til systemet (Id-porten, Altinn osv.) samt oversikt over lover og regler som gjelder rundt anbudsprosessen

Onsdag 14 mars gjenomførte vi møte med de største brukergruppene og presenterte beskrivelsen av hvordan vi ser for oss systemet

Prosjektet har fått medfinansiering fra DIFI!  vi har hatt møter med 4 leverandører og presenterer prosjektet i Stavanger.

Fokus nå er møtet med brukeren på onsdag 14. mars