Prosjektet er midt i anbudsprosessen for valg av leverandør. Samtidig jobber vi med avklaringer som må gjøres før et nytt systemet kan lanseres. Vi vil løpet av høsten involvere interessenter i dette arbeidet og planlegger et større brukermøte i november.

Potensielle leverandører er nå kvalifisert, og vi venter på å motta komplette tilbud 29. juni. For å tilrettelegge for en vellykket innføring av ny portal og fagsystem for DKS må rutiner/prosesser og prinsipielle avklaringer gjennomgås, slik at helheten i forbindelse med implementeringen ivaretas. I møter med fylker, kommuner og andre involverte høsten 2017 og våren 2018, har prinsipielle spørsmål blitt diskutert. Prosjektet jobber videre med disse og vil i løpet av høsten 2018 involvere
interessenter i dette arbeidet.  Har du spørsmål, send en e-post til Anders Tollefsen:  at@kulturtanken.no

Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon er oversendt til prosjektstyret for gjennomlesning. Det gjenstår fortsatt arbeid med konkurransegrunnlaget, men alt ligger til grunn for at konkurransen kan annonseres i midten av april.

I tillegg til  konkurransegrunnlaget starter også prosjektet nå arbeidet med en detaljert gevinstrealiseringsplan.

Prosjektet jobber nå med brukerhistorier, bilagene til konkurransegrunnlaget, kartlegging av mulige integrasjoner til systemet (Id-porten, Altinn osv.) samt oversikt over lover og regler som gjelder rundt anbudsprosessen

Onsdag 14 mars gjenomførte vi møte med de største brukergruppene og presenterte beskrivelsen av hvordan vi ser for oss systemet

Prosjektet har fått medfinansiering fra DIFI!  vi har hatt møter med 4 leverandører og presenterer prosjektet i Stavanger.

Fokus nå er møtet med brukeren på onsdag 14. mars