Prosjektstatus

Potensielle leverandører er nå kvalifisert, og vi venter på å motta komplette tilbud 29. juni. For å tilrettelegge for en vellykket innføring av ny portal og fagsystem for DKS må rutiner/prosesser og prinsipielle avklaringer gjennomgås slik at helheten i forbindelse med implementeringen ivaretas. I møter med fylker, kommuner og andre involverte høsten 2017 og våren 2018, har prinsipielle spørsmål blitt diskutert. Prosjektet jobber videre med disse og vil i løpet av høsten 2018 involvere interessenter i dette arbeidet. Har du spørsmål, send en e-post til Anders Tollefsen: at@kulturtanken.no

Prosjektstatus

Prosjektstatus