Prosjektstatus

Vi har i hele desember og starten av januar jobbet med detaljspesifikasjon av systemet sammen med vår leverandør Netpower. Formålet har vært å skape god forståelse for behovene som skal dekkes og hvordan disse behovene skal løses teknisk. Avklaringer fra brukermøter og innspill fra våre referansepersoner har også vært viktige elementer i dette arbeidet.

Fremover vil prosjektet ha fokus på  å sikre gode rutiner og funksjon i arbeidsflater, prosessflyt og datamodell samt sørge for god forankring og forståelse for løsningen hos brukerne.

Prosjektstatus

Prosjektstatus