Prosjektstatus

Prosjektet ligger i rute i henhold til lansering av portalen i september. Utviklingsløpet er delt i to med en større dellanseringer i slutten av august. Deretter legges det opp til et hyppig utrullingsprogram for resterende funksjonalitet utøver høsten.

Vi har i januar og februar jobbet videre med detaljspesifikasjon, funksjonelt design, arbeids og godkjenningsprosess samt detaljert fremdriftsplan. Samtidig er utviklingen av systemet nå godt i gang.

Prosjektstatus

Prosjektstatus