Portalen er klar til lansering!

Som kjent lanseres portal- og fagsystemet for DKS mandag 2/9. Vi har gjennomført akseptansetesting 16 – 29/8 samt opplæring 27-29/8.

Stemningen, engasjementet og samarbeidet mellom alle involverte aktører er meget bra, og vi ser frem til lanseringen.

Testingen har avdekket noen feil og mangler. Disse er gjennomgått og vil bli rettet fortløpende, i denne forbindelse må vi beklageligvis informere om at nynorsk og engelsk skriftsspråk ikke blir implementert i løsningen til lansering. Dette vil bli implementert i nær fremtid, og vi kommer tilbake med informasjon så snart dato for dette er fastsatt.

Prosjektstatus