Det primære formålet med prosjektet er å effektivisere dagens administrative håndtering av Den kulturelle skolesekken og å øke kvaliteten gjennom en helhetlig digitaliseringsprosess.